عمومی

آدرس ایمیل info@educavo.com
شماره تلفن (+088)589-8742
آدرس New Jesrsy, 1201, USA

پذیرش

آدرس ایمیل admission@educavo.com
شماره تلفن (+088)589-8745
شماره فکس (+088)589-8746

اضطراری

آدرس ایمیل emergency@educavo.com
شماره تلفن (+088)589-8749
شماره فکس (+088)589-8750

تماس سریع

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ