تماس سریع

سرکار خانم نیکو

مدیر امور دانشجویان

تجربه و فعالیتها

سرکار خانم نیکو در رشته بازاریابی و فروش مقطع لیسانس خود را در کشور دانمارک به اتمام رسانید و سپس از دانشگاه کاونتری انگلستان مدرک کارشناسی ارشد MBA گرفت. پس از فارغ التحصیلی بطور رسمی در دفتر امور بین الملل دانشگاه مشغول به کار شد و سپس به ایران بازگشت و بعنوان نماینده چندین دانشگاه در ایران مشغول به فعالیت گردید. تخصص اصلی ایشان کشورهای هلند، دانمارک و سوئد است. ایشان در حال حاضر نماینده چندین دانشگاه اروپایی در ایران هستند.