تماس سریع

دکتر علی موسوی

موسس
دکتر علی موسوی موسس و مدیر مسول کاوشگران پرسیس می باشد

تجربه و فعالیتها

دکتر علی موسوی تحصیلات دکترا خود را با دریافت بورسیه کامل از دانشگاه University of Southern Denmark (SDU) در رشته مدیریت پروژه در سال ۲۰۰۸ آغاز و در سال ۲۰۱۲ با موفقیت به پایان رسانده است. وی به عنوان ده دانشجوی برتر سال ۲۰۱۰ دانشگاه SDU شناخته شده است. رساله دکترای ایشان درزمینه مدیریت سبد پروژه در صنایع سنگین کشور دانمارک انجام شده است که نتیجه آن یک کتاب به زبان انگلیسی و تعدادی مقاله از جمله در جورنال معتبر IJPM به چاپ رسیده است. دکتر موسوی همچنین فارغ التحصیل در مقطع فوق لیسانس از دانشگاه چالمرز سوئد در رشته مدیریت تولید و عملیات می باشد.همچنین لیسانس خود را از دانشگاه آزاد در رشته مهندسی صنایع تحلیل سیستمها به پایان رسانده است. دکتر موسوی مدرس دوره های مدیریت کسب و کار، مدیریت پروژه و مدیریت خدمات نیز می باشد.